Privacyverklaring D Coaching & Training

D Coaching & Training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de website d-coaching.nl en alle sub-domeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@d-coaching.nl.

Contactgegevens
Danielle Kranenburg
Brinklaan 4, 7261 JH Ruurlo
www.d-coaching.nl
info@d-coaching.nl

Danielle Kranenburg is als eigenaar de Functionaris Gegevensbescherming van D Coaching & Training. Zij is te bereiken via info@d-coaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

D Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens D Coaching & Training verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, items aanvragen) en van de producten en/of diensten die je afneemt. Persoonsgegevens die wij van je registreren kunnen zijn:

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Bedrijfsnaam
– Btw-nummer
– Bankrekeningnummer
– Inloggegevens
– Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@d-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Opstellen van overeenkomsten
– Aanleggen van een dossier voor coaching of training
– Toegang en gebruik van alle functies op de website
– Verzenden van e-mails met inspirerende berichten, informatievoorziening en marketing zoals is toegestaan volgens de wet (met uitschrijflink)
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
– Gegevens omtrent het aanmaken van een account
– Om diensten en producten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens bij coachtraject of training

Persoonsgegevens gebruikt voor opstellen overeenkomst, betaling en informatievoorziening.
Termijn 5 jaar na afronden traject.
Inhoudelijke gegevens waaronder intakeformulier gebruikt voor inhoud traject.
Termijn 2 jaar na afronden traject.
Persoonsgegevens gebruikt voor inspirerende berichten en informatievoorziening, maximaal 52 berichten per jaar.
Termijn onbeperkt, je kunt je te allen tijde uitschrijven. Dit kan wel consequenties hebben voor het ontvangen van informatie omtrent het door jou aangeschafte product/dienst.
Jouw gegevens worden dan verwijderd, uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek.
Gegevens worden tevens opgenomen in de administratie, conform wettelijke bewaartermijn.

Naam en e-mailadres mailinglist

Gebruikt voor inspirerende berichten en informatievoorziening, maximaal 52 berichten per jaar.
Termijn onbeperkt, je kunt je te allen tijde uitschrijven. Jouw gegevens worden dan verwijderd, uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek.

Gegevens na aanschaf online product/dienst

Gebruikt voor bestelling, betaling, levering product/dienst en informatievoorziening omtrent aangeschafte product/dienst.
Gebruikt voor inspirerende berichten en informatievoorziening, maximaal 52 berichten per jaar.
Termijn onbeperkt, je kunt je te allen tijde uitschrijven. Dit kan wel consequenties hebben voor het ontvangen van informatie omtrent het door jou aangeschafte product/dienst.
Jouw gegevens worden dan verwijderd, uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek.
Gegevens worden tevens opgenomen in de administratie, conform wettelijke bewaartermijn.

E-mail en berichten

Naam en e-mailadres na sturen bericht (e-mail of contactformulier), eventuele andere persoonsgegevens die in de e-mail of via het contactformulier worden verstrekt.
Alleen gebruikt voor reactie op bericht.
Termijn onbeperkt. E-mails kunnen op verzoek verwijderd worden uit de mailbox, uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek.

Waar we persoonsgegevens bewaren

D Coaching & Training gebruikt naast de opslag op de website en plug-ins gebruik van een eigen server. De website en e-mail van D Coaching & Training worden via reseller MW-it gehost bij Versio. Verstuurde facturen worden op eigen server opgeslagen ten behoeve van de administratie. Ook kunnen gegevens worden opgeslagen op eigen server wanneer het gaat om het aanleggen van een dossier bij diensten waarbij intensiever contact is en het opslaan van gegevens en informatie ondersteunend is aan het uitvoeren van de overeenkomst.

De digitale gegevensopslag van D Coaching & Training is beveiligd en alleen toegankelijk voor Danielle Kranenburg. Slechts in een uitzonderlijk geval kan deze toegang worden verstrekt aan een aangewezen derde.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. D Coaching & Training heeft met leveranciers die persoonsgegevens verwerken verwerkersovereenkomsten afgesloten. Deze verwerkersovereenkomsten worden op verzoek toegestuurd. Dit verzoek kun je sturen naar info@d-coaching.nl.

Bestellen en betalen

Bij de betaling van een online product en/of dienst worden gegevens opgeslagen in ons WooCommerce shoppingcart systeem. Deze gegevens worden gebruik om jouw bestelling te beheren en een correcte factuur te kunnen opmaken. Ook worden jouw gegevens gebruikt zodat de door jou bestelde producten en/of diensten op een correcte wijze kunnen worden geleverd en je hierover de juiste gegevens en informatie via e-mail ontvangt. Hiervoor maken wij tevens gebruik van Mailchimp.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde betaalomgeving. Jouw betalingsgegevens worden verwerkt door Payment Service Provide Mollie, waar wij zelf geen toegang tot hebben. WooCommerce, Mollie en Mailchimp hanteren hiervoor hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.

Social Media

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers d-coaching.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Je kan eenvoudig berichten van d-coaching delen. Social share buttons werken met cookies. D Coaching & Training heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Ook kun je D Coaching & Training volgen via diverse social media en ‘lid worden’ van diverse groepen op social media. Wil je weten hoe zij omgaan met persoonsgegevens, bekijk de privacy policy van FacebookLinkedIn, Instagram.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D Coaching & Training gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

D Coaching & Training maakt tevens gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Bij het verzamelen van gegevens zijn de laatste 3 cijfers van het IP-adres geanonimiseerd en is de functie ‘gegevens delen’ uitgeschakeld. Daarnaast maakt D Coaching & Training geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Beveiligde verbinding

Alle gegevens die je met ons deelt via de website worden via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

Delen van persoonsgegevens met derden

D Coaching & Training verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

D Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D Coaching & Training) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen via een e-mail met het verzoek zodat wij jouw gegevens kunnen wijzigen. Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij echter niet verwijderen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@d-coaching.nl.

D Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot

D Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@d-coaching.nl